een oudere zit samen met een verzorgende op een bankje

Geestelijke verzorging

Wat kan geestelijke verzorging voor u betekenen?

De geestelijk verzorger bezoekt cliënten persoonlijk in hun appartement. Daarnaast verzorgt de geestelijk verzorger Bijbelstudies, Bijbeluurtjes en zanguurtjes, Verder leidt hij/zij vieringen, zoals rond de christelijke feestdagen, en organiseert de geestelijk verzorger herdenkingsbijeenkomsten voor familie van overleden cliënten. 

Geestelijk verzorgers

Op de locaties kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met de geestelijk verzorger van uw locatie. 

Netta Hakkenberg

Geestelijk verzorger Emma, Hof van Ammers, Meesplein en Open Vensters

Frans Schilt Geestelijk verzorger Present

Frans Schilt

Geestelijk verzorger Graafzicht

Levensvragen

Als mensen hebben we van tijd tot tijd vragen over de zin van ons leven, over het levenseinde, of over God en geloof. Bij het ouder worden geldt dit vaak nog des te meer. De geestelijk verzorgers van Present kunnen begeleiding bieden bij dergelijke levensvragen. De geestelijke verzorger is er voor iedereen, ongeacht identiteit en achtergrond.

Meer weten over geestelijke verzorging?

Meer weten over geestelijke verzorging binnen Present? Neem contact op met de adviseurs van Present Advies:

Bel: 088 - 40 80 333

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven