datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring website

Wanneer u contact met ons opneemt via de website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u vast te leggen en te verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens dit zijn en hoe wij hier als Present mee omgaan. 

Persoonsgegevens en verwerking

Present verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de vraag die u ons via de website heeft gesteld af te handelen. Onderstaand is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe lang deze gegevens door ons bewaard worden. 

Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en uw vraag en/of opmerking.

Het afhandelen van uw vraag en/of opmerking.

Tot maximaal 4 weken na de afwikkeling van uw vraag en/of opmerking.  

Uitwisseling van gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw verzoek en/of opmerking. Indien Present het noodzakelijk acht om uw gegevens met derden te delen, dan zullen wij u hiervoor vooraf om toestemming vragen. 

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Present zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en binnen de zorg geldende richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving, is de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd. Persoonsgegevens worden door Present uitsluitend binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen, zodat hierop altijd dezelfde privacy wetten van toepassing zijn als in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Present van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd.
  • Rectificatie: uw gegevens laten corrigeren of aanvullen.
  • Beperking: Het stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven