datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring Vrijwilligers

Wanneer u bij Present actief bent als vrijwilliger, of wanneer u zich hiervoor aanmeldt, is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u vast te leggen en te verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens dit zijn en hoe wij hier als Present mee omgaan. 

Persoonsgegevens en verwerking

Present verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om op een goede en zorgvuldige manier uitvoering te kunnen geven aan de relatie met u als vrijwilliger. Onderstaand is weergegeven welke categorieën van persoonsgegevens wij voor welk doel verwerken en hoe lang deze gegevens door ons bewaard worden.

Aanmelding als vrijwilliger

Categorie persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Algemene persoonsgegevens, contactgegevens, motivatie en beschikbaarheid.

Contact leggen voor een kennismakingsgesprek.

Tot maximaal 4 weken nar de afronding van het kennismakingsgesprek.

Werken als vrijwilliger

Categorie persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Algemene persoonsgegevens, en contactgegevens.

Communicatie en opstellen samenwerkingsovereenkomst.

Tot twee jaar na beëindiging samenwerking.

Kopie identiteitsbewijs.

Voldoen aan onze verantwoordingsplicht.

Tot twee jaar na beëindiging samenwerking.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Voldoen aan onze verantwoordingsplicht.

Tot twee jaar na beëindiging samenwerking.

Beschikbaarheid en inzetbaarheid

Inroosteren.

Tot aan het einde van de samenwerking.

Uitwisseling van gegevens

Uw contactgegevens worden ten behoeve van onderlinge afstemming en communicatie, gedeeld met mede vrijwilligers binnen uw vrijwilligersteam. Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen buiten Present.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Present zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en binnen de zorg geldende richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving, is de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd. Persoonsgegevens worden door Present uitsluitend binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen, zodat hierop altijd dezelfde privacy wetten van toepassing zijn als in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Present van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd.
  • Rectificatie: uw gegevens laten corrigeren of aanvullen.
  • Beperking: Het stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de  Functionaris Gegevensbescherming.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven