datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring Solliciteren

Wanneer u bij Present solliciteert is het noodzakelijk dat Present persoonlijke gegevens van u vastlegt en verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens dit zijn en hoe wij hier als Present mee omgaan. 

Persoonsgegevens en verwerking

Present verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw sollicitatie op een juiste en zorgvuldige wijze te behandelen. Onderstaand is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe lang deze gegevens door ons bewaard worden.

Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, CV, motivatiebrief en correspondentie.

Het behandelen van uw sollicitatie.

Tot maximaal vier weken na de afwikkeling van de sollicitatieprocedure.

Uw gegevens in portefeuille houden

Wanneer u dit aan ons vraagt kunnen wij uw gegevens in portefeuille houden. U kunt dit doen door een email te sturen aan sollicitanten@presentvooru.nl of door dit aan te geven in uw motivatiebrief. Uw sollicitatie met bijbehorende persoonsgegevens worden dan gedurende één jaar bewaard.

Uitwisseling van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen. Indien Present het noodzakelijk acht om referenties te raadplegen, dan zullen wij u hiervoor vooraf om toestemming vragen. 

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure controleren wij of de sollicitant geregistreerd staat in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Een terechte registratie in het register of het niet instemmen met controle van het register leidt tot afwijzing van de sollicitant.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Present zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en binnen de zorg geldende richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving en is de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd. Persoonsgegevens worden door Present uitsluitend binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen, zodat hierop altijd dezelfde privacy wetten van toepassing zijn als in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Present van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Intrekking: uw toestemming voor een verwerking intrekken.
  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd.
  • Rectificatie: uw gegevens laten corrigeren of aanvullen.
  • Vergetelheid: uw persoonsgegevens laten vernietigen.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven