datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring huren

Wanneer u van Present een appartement huurt, of zich hiervoor inschrijft, is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u vast te leggen en te verwerken. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens dit zijn en hoe wij hier als Present mee omgaan. 

Persoonsgegevens en verwerking

Present verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om op een goede en zorgvuldige manier uitvoering te geven aan de huurovereenkomst. Onderstaand is weergegeven welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen.

Categorie persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Bewaartermijn

Algemene persoonsgegevens, waaronder contactgegevens van u en eventueel van een contactpersoon.

Uitvoering geven aan het huurcontract en communicatie.

Tot twee jaar na beëindiging van het huurcontract.

Financiële gegevens van u, waaronder bankrekening

Automatische incasso van de huur.

Zeven jaar.

Inkomensverklaring

Toetsing van de woningtoewijzing in verband met sociale huur regels.

Tot twee jaar na beëindiging van het huurcontract.

Uw zorgindicatie

Het bepalen van de urgentie van uw aanvraag.

Tot twee jaar na beëindiging van het huurcontract.

Reden van de verwerking

Het verwerken van de vermelde persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de huurovereenkomst.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de huurovereenkomst brengt met zicht mee dat Present gegevens, waaronder persoonsgegevens, deelt met de Woningbouwvereniging voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte passendheidstoets in het kader van het toewijzen van een sociale huurwoning. De woningbouwvereniging is zelfstandig verantwoordelijk voor het zorgvuldige gebruik en beheer van uw gegevens.

Voor de volledigheid: wij delen uw gegevens uitsluitend om uitvoering te geven aan de huurovereenkomst. 

Beveiliging persoonsgegevens

Present zorgt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving, is de toegang tot de persoonsgegevens strikt gereguleerd en vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats via een beveiligde verbinding.

Uw privacyrechten

Als huurder van Present heeft u natuurlijk rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Door op de bijbehorende link te klikken krijgt u meer informatie over de betreffende rechten:

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die van/over u zijn vastgelegd.
  • Rectificatie: uw gegevens laten corrigeren of aanvullen.
  • Dataportabiliteit: uw persoonsgegevens overdragen naar een andere partij.
  • Beperking: Het (tijdelijk) stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven