datum laatste wijziging: 15 juni 2021

Privacyverklaring cameratoezicht

Om de eigendommen en veiligheid van onze bewoners en medewerkers te beschermen, maakt Present in sommige algemeen toegankelijke ruimtes gebruik van zichtbaar cameratoezicht. U wordt met behulp een symbool in de buurt van de camera gewezen op de aanwezigheid van toezicht camera’s.  

Door het maken van video opnames in het kader van toezicht, verwerkt Present persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen wat wij met de opnames doen, hoe lang wij deze bewaren, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Gebruik en uitwisseling van gegevens

In geval incidenten of een vermoeden van strafbare feiten waarvan Present, een van haar bewoners of bezoekers aangifte wil doen bij de politie, kunnen de videobeelden worden gebruikt ter identificatie van betrokkenen. De beelden kunnen daartoe ter beschikking worden gesteld aan politie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.

Present past geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Ook worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

De camerabeelden worden binnen Nederland opgeslagen. De beveiliging van de videobeelden gebeurt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De toegang tot de beelden is strikt gereguleerd. De videobeelden worden maximaal gedurende vier weken bewaard, of in het geval van een incident, zolang tot het incident is afgehandeld.

Uw privacyrechten

U heeft rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Present van u verwerkt. Welke rechten heeft u?

  • Inzage: een kopie vragen van de gegevens die over u zijn vastgelegd
  • Vergetelheid: uw persoonsgegevens laten vernietigen.
  • Beperking: Het stopzetten van bepaalde verwerkingen.
  • Bezwaar: het stopzetten van een verwerking in het algemeen belang.
  • Klachten: het indienen van een klacht bij Present of de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of u wilt een beroep doen op uw rechten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven