Persoonsgebonden budget 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U kunt een pgb krijgen uit vier verschillende wetten. Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Pgb uit Wet langdurige zorg

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

De belangrijkste voorwaarden zijn: Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan een pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie het beste past. U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s). U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd. U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Meerdere pgb's tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente en de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: u beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt. U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past. De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt. De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De Sociale Verkzeringsbank betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn: u moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt. Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven