een verzorgende strikt de veters van een cliënt

Klachten

Klachten

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij met u een passende oplossing kunnen afstemmen en waar nodig verbeteringen kunnen realiseren. Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken én dat er iets aan gedaan wordt. Door er over te praten kunnen we samen het probleem oplossen . 

Een klacht is een uiting van onvrede over onze dienstverlening, over een professional of over andere zaken. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Met uw klacht kunnen wij de kwaliteit van onze organisatie verbeteren.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Het verblijf
  • De zorg
  • De organisatie
  • De medewerkers
  • De behandeling en/of verzorging

Klachten over andere bewoners of cliënten vallen niet onder de klachtenregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatiemanager.

Wat kunt u doen bij een klacht?

Bij een klacht of onvrede adviseren wij u de volgende stappen:

  • Bij onvrede over een medewerker kunt u dit het beste eerst met de betreffende persoon bespreken.
  • Als u er niet uit komt of de kwestie te ernstig vindt om met de betreffende persoon te bespreken, kunt u terecht bij de coördinator.
  • Als u er met de coördinator vervolgens ook niet uit komt of de kwestie te ernstig vindt om met de coördinator te bespreken, kunt u naar de locatiemanager.
  • Mocht de locatiemanager geen passende oplossing kunnen bieden, dan kunt u de situatie voorleggen aan de regiomanager.

Als bovenstaande stappen niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u een afspraak maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor verdere advisering en bemiddeling. Maar ook zonder de voorgaande stappen kunt u altijd bij de klachtenfunctionaris terecht. Omdat wij samen met u streven naar een passende oplossing, zullen in de meeste gevallen bovenstaande stappen een goed resultaat opleveren. Mocht dit onverhoopt toch geen oplossing bieden, dan kunt u de klacht per e-mail of schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur. Als u wilt, kan de klachtenfunctionaris u daarbij helpen.

Na ontvangst van de klacht zal de Raad van Bestuur trachten met u alsnog tot een oplossing te komen. Daarbij kan de Raad van Bestuur de regionale klachtenadviescommissie inschakelen. Bij klachten  over de Wet Zorg & Dwang (deze hebben betrekking op onvrijwillige zorg)  gebeurt dit standaard.

Als een klacht na behandeling niet naar tevredenheid is opgelost en u daarin niet berust, is er sprake van een geschil. U kunt dat voorleggen aan de geschillencommissie.

Bij wie kunt u terecht met een klacht?

De bestuurssecreatis is tevens de klachtenfunctionaris
088 - 40 80 000
info@presentvooru.nl

Klachtenprocedure

In dit overzicht is de klachtenprocedure schematisch weergegeven.

 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven