ANBI-status

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een voorwaarde van de ANBI-status is dat op de website een aantal gegevens staan. Present wordt aangemerkt als een ANBI. 

Naam instelling 

Stichting Present 
 

RSIN 

822.905.000 

 

Kamer van Koophandel  

507.41.632 

 

Contactgegevens 

Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide  

Telefoonnummer: 088 - 40 80 000 

Emailadres: info@presentvooru.nl 

 

Doelstelling 

Het (doen) verlenen van goede zorg, middels het oprichten, exploiteren en in stand houden van één of meer voorzieningen, hetzij intra- hetzij extramuraal, voor begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling, waarbij, op basis van de grondslag van de locatie, het welzijn van de cliënt centraal staat.  

 

Beleidsplan 

Beleidsplan 

                                                   

Raad van bestuur 

-  H. P. Griffioen, bestuurder a.i. Zorg en Kwaliteit 
- A.D.  Vingerling, bestuurder a.i. Bedrijfsvoering en Financiën 

 

Beloningsbeleid 

Voor bestuurders en medewerkers geldt de actuele cao VVT. Bestuurders en toezichthouders worden bezoldigd binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).  
 

 Verslag activiteiten 

Jaarverslag  2021 

 

Financiële verantwoording 

Jaarrekening 2021 

ANBI-formulier Belastingdienst

Het ANBI-formulier van de Belastingdienst is via deze link te vinden.

De Stichting Vrienden van Graafzicht , Vrienden van Open Vensters en Vrienden van Hof van Ammers hebben eveneens een ANBI-status. 

 

 

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven