Terug naar overzicht
Communicatie Present Communicatie Present
± 2 min

Innovatief systeem voor medicatiecontrole

Nog dit jaar voert Present op alle twaalf afdelingen Kleinschalig Wonen een nieuw systeem in voor het voorkómen van medicatiefouten. Met MedEye is er beter toezicht op het toedienen van de juiste medicatie. Present is één van de eerste zorgorganisaties die hiervan gebruik maakt.

‘’We willen onze bewoners en cliënten de best mogelijke zorg geven. En bij de beste kwaliteit van zorg hoort medicatieveiligheid. Met MedEye krijgen onze mensen een extra hulpmiddel voor het toedienen van de juiste geneesmiddelen aan de juiste persoon. Daarmee kunnen we het aantal medicatiefouten zo klein mogelijk maken’’, vertelt verpleegkundige Lieke Kwakernaak. Samen met collega Niesje Donkersloot is zij projectleider van dit traject.

In de zomerperiode was er een zes wekende durende proef op drie afdelingen. Lieke Kwakernaak: ‘’Als je op een andere manier gaat werken, geeft dat altijd wat stress natuurlijk. Zeker in deze tijd waar de hele zorgsector met een personeelstekort kampt. Maar we hebben uitgebreid de tijd genomen voor trainingen en ervoor gezorgd dat er altijd iemand beschikbaar was voor begeleiding en vragen. De pilot heeft heel positief uitgepakt. Niet alleen was er een grote vermindering in het aantal medicatiefouten, de mensen die met MedEye werken zijn heel enthousiast. Ze kwamen zelfs in hun vrije tijd terug om te oefenen. Dat zegt toch wel wat!”. 

Landelijk vooroplopen

Het medicatieveiligheidssysteem begeleidt verzorgenden en verpleegkundigen stapsgewijs in het medicatieproces. De medicatie wordt in zakjes gedistribueerd waarin alle medicatie van een cliënt per moment van inname zit verpakt. Het systeem kijkt of de inhoud van de zakjes overeenkomt met de voorgeschreven medicatie. De zakjes worden 1x per week gevuld en op de afdeling afgeleverd. Tussen de tijd van productie van de zakjes en het toedienmoment kunnen wijzigingen zijn aangebracht in de medicatie. Met een handscanner ,ongeveer zoals bij de supermarkt, controleert een verzorgende de gegevens van de cliënt én scant het zakje met de medicatie net voor het moment van toedienen. Op een beeldscherm krijgt de verzorgende een signaal als er iets niet klopt. Indien er iets niet correct is wordt de medicatie in een speciale medicatiescanner gelegd die met behulp van computer vision alle medicatie herkent en exact aangeeft welke medicamenten de verzorgende voor zich heeft. Een extra controle dus, die extra zekerheid geeft dat de cliënt de juiste medicijnen krijgt. Overal waar mensen werken, kunnen fouten gemaakt worden, maar dankzij MedEye wordt die kans heel klein.

Het managementteam van Present heeft na de positieve uitkomst van de proefperiode besloten dat MedEye op alle afdeling Kleinschalig Wonen ingevoerd wordt. De hele medicatie-uitgifte gebeurt dan digitaal, via een koppeling van het bekende elektronische voorschrijfsysteem Medimo en MedEye. Present loopt met dit innovatieve traject landelijk voorop binnen de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen.   

Voor Present is de digitale medicatie-uitgifte een logische stap als het gaat om het toevoegen van waarde aan de kwaliteit van leven van ouderen