28 september 2021
± 2 min

Zorgorganisaties Present en Waardeburgh verkennen gezamenlijke toekomst

Ouderenzorgorganisaties Present en Waardeburgh starten een verkenning of beide organisaties samen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Ze zien dat de vergrijzing in het werkgebied grote opgaven met zich mee brengt. Onderzocht wordt op welke wijze een hechtere samenwerking de  organisaties beter in staat stelt de uitdagingen van de toekomst in de ouderenzorg aan te kunnen.

Er zal een verkenning plaatsvinden om te toetsen of het samengaan van beide organisaties daadwerkelijk meerwaarde oplevert voor ouderenzorg in onze regio. Deze verkenning gaat over visie op de toekomst van zorg, verder versterken van de kwaliteit van zorg, efficiënte bedrijfsvoering, vergroten van samenwerkingsmogelijkheden in de regio en het ontwikkelen van noodzakelijke vernieuwingen. Beide organisaties hebben een protestants-christelijke signatuur en zijn met hun locaties en thuiszorg diep geworteld in de lokale gemeenschap.

De verkenning van al deze aspecten zal tot in het voorjaar van 2022 duren. Hierna zal de vorm van de samenwerking bepaald worden.

Terug naar overzicht

Meer nieuws

29
sep.

Parels uit de muziektherapie: Hij kan niet praten hoor!

Muziektherapeut Alice Gort-Switynk vertelt over haar ervaringen met muziektherapie in de zorg.

Lees verder
26
mei

Parels uit de muziektherapie: En vooral jij!

Muziektherapeut Alice Gort-Switynk vertelt over haar ervaringen met muziektherapie in de zorg.

Lees verder
14
apr.

Bestuurder Janneke Louisa neemt afscheid van Present

Janneke Louisa neemt na vier jaar afscheid van zorgorganisatie Present.

Lees verder