5 oktober 2020
± 3 min

Zeven bewoners overleden op Meesplein

Sinds de Corona uitbraak bekend werd op dinsdag 15 september, zijn zeven bewoners op Meesplein overleden. Een aantal bewoners lijkt zich goed te herstellen.

Op Meesplein, waar dementerende ouderen wonen, is op 15 september een COVID-19 besmetting geconstateerd bij twee bewoners. Hierna heeft Present alle bewoners en personeel getest. Op 17 september, twee dagen later, bleken in totaal 25 bewoners en medewerkers besmet. Vanaf de eerste verdenking op een besmetting is het beleid ingezet om personeel beschermd te laten werken.

Op meerdere fronten heeft Present advies en hulp ingeroepen. Zo heeft de GGD vanaf het begin advies gegeven en is er ook meteen contact gelegd met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie is op 1 oktober op bezoek geweest en heeft erop gewezen dat het werken met beschermende middelen niet goed genoeg gebeurt en de hygiënerichtlijnen onvoldoende gevolgd worden. Present onderkent de bevindingen van de inspectie. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft Present maatregelen genomen. Na uitvoering van deze maatregelen nodigt Present de inspectie uit voor een nieuw bezoek om de bevindingen opnieuw te toetsen. 

Een dergelijke uitbraak stelt ons voor veel afwegingen en dilemma’s. Present heeft vanaf de start een zo consistent mogelijk beleid gevoerd. Bestuurder Janneke Louisa: “In overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de GGD hebben we het beleid ingezet om bewoners waar mogelijk geïsoleerd te verzorgen en hebben we een logistiek gemaakt waarin we zowel positieve als negatieve bewoners konden verzorgen. Wij realiseerden ons echter ook dat op dat moment het virus al om zich heen had geslagen. Sterker nog, de verwachting van de deskundigen  was dat de besmetting  op  Meesplein, waar bewoners in huiselijke sfeer met elkaar samenwonen al had plaats gevonden, maar dat dit alleen (nog) niet bij iedereen tot een positieve test had geleid.
In het beleid hebben we vanaf het begin ook ruimte gemaakt voor bezoek onder strikte voorwaarden. Dit doen we omdat we breder kijken naar het welbevinden van onze bewoners dan alleen het aspect van uitsluiting van risico’s.”

Welke maatregelen neemt Present om veilige zorg te bieden?

Om veilige zorg te kunnen bieden, heeft Present aanvullende maatregelen op Meesplein getroffen:

 • Er is zeven dagen in de week aansturing door een teammanager op locatie. Zij ondersteunt en stuurt medewerkers in het volgen van protocollen betreft veilig werken.
 • Een verpleegkundige ondersteunt dit proces op locatie.
 • Een deskundige die in het voorjaar een COVID-19 afdeling heeft aangestuurd is beschikbaar voor advies op afstand.
 • Een Deskundige Infectiepreventie geeft drie keer per week advies op locatie.
 • Een kwaliteitsverpleegkundige met specifieke deskundigheid wordt ingeschakeld en ondersteunt.
 • Twee coaches uit het landelijk programma Waardigheid & Trots ondersteunen.
 • De logistiek en schoonmaak zijn verder op orde gebracht.

In een eerder stadium werden al de volgende maatregelen genomen om veilige zorg te bieden:

 • Creëren van verschillende omkleedruimtes op het dakterras.
 • Opschaling van reguliere schoonmaak door inhuur van een extern schoonmaakbedrijf.
 • Aanleggen van een noodtrap naar het dakterras ter ondersteuning van de logistiek.
 • Vergroten van de zorgcapaciteit door inzet van personeel van andere locaties van Present, van collega Rivas en via uitzendbureaus en de inhuur van ZZP-ers.
 • Wekelijks testen van alle bewoners en personeel in een eigen teststraat.

Nationale herdenkingsdag Corona

In de pers en media is er veel aandacht voor de nationale herdenkingsdag Corona, die morgen – 6 oktober – plaatsvindt. In navolging op het artikel in de Volkskrant over de bezoekregeling op Meesplein is Present ook benaderd door landelijke media. Het is denkbaar dat u daarover enkele fragmenten tegenkomt.

Terug naar overzicht

Meer nieuws

2
nov.

Michiel van der Vlies benoemd tot bestuurder van Present-Waardeburgh

Michiel van der Vlies wordt per 1 januari 2024 bestuurder van Present-Waardeburgh. Hij volgt interim-bestuurder Gijsbert Buijs op, die per 31 december de organisatie verlaat.

Lees verder
1
jun.

Present en Waardeburgh gaan samen de toekomst tegemoet

Op donderdag 1 juni zijn zorgorganisaties Present en Waardeburgh bestuurlijk gefuseerd. Dit betekent dat Present en Waardeburgh vanaf deze datum één raad van toezicht, één raad van bestuur en één managementteam hebben.

Lees verder
24
mrt.

Musical 'Sound of Welzijn' groot succes

Op 23 en 24 maart stond de musical ‘De Sound of Welzijn’ op de planken in het restaurant van Present EmmaEen musical met een boodschap: het verlenen van persoonsgerichte zorg werd gespeeld door bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Present Emma en Meesplein. 

Lees verder