29 maart 2022
± 2 min

Verbetertraject Wet zorg en dwang en zorglocaties Emma en Meesplein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft, na het doen van inspectiebezoeken, in een inspectierapport laten weten dat Present niet voldoet op de criteria rondom Wet Zorg en Dwang. Binnen drie maanden moet de wet op alle locaties goed werken. De inspectie heeft ook laten weten dat er op de locaties Emma en Meesplein verbeteringen nodig zijn. Binnen zes maanden moeten deze locaties voldoen aan alle normen uit wet- en regelgeving en veldnormen.

Present onderkent de verbeterpunten die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft geconstateerd tijdens de inspectiebezoeken in november 2021 op zorglocaties Emma en Meesplein. Ook ziet Present dat de Wet zorg en dwang onvoldoende geïmplementeerd is en leeft binnen de organisatie. Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij willen dat elk mens zijn of haar leven zoveel als mogelijk blijft leiden, zoals hij of zij dat gewend was. Daarom is Present reeds eind 2021 met een verbetertraject gestart om de zorg op het vereiste niveau te brengen.

Verbetertraject Emma en Meesplein

Voor de locaties Emma en Meesplein is gestart met de uitvoering van een verbeterplan op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundigheid zorgverlener en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Er is een maatwerk scholingstraject opgezet, waarbij alle medewerkers integraal en praktijkgericht geschoold worden op deze 3 thema’s. Tussen de scholingsdagen door ontvangen medewerkers in de dagelijkse praktijk coaching op de in de scholingen behandelde onderwerpen.

Verbeterlijn Wet Zorg en Dwang

Binnen Present loopt een centraal project om de wet Zorg en Dwang te herimplementeren.  Present werkt aan een hernieuwde visie op vrijheid. In de komende 3 maanden ontvangen alle medewerkers een scholing over dit onderwerp. Met deze aanpak wordt een stevig fundament gelegd in de omslag van aanbod naar vraag gerichte zorg. Nieuwe technieken zullen daarbij worden ingezet. Op meerdere locaties is reeds begonnen met het aanleggen van leefcirkels, deze bieden bewoners de vrijheid die past bij hun persoonlijke situatie.

Terug naar overzicht

Meer nieuws

29
sep.

Parels uit de muziektherapie: Hij kan niet praten hoor!

Muziektherapeut Alice Gort-Switynk vertelt over haar ervaringen met muziektherapie in de zorg.

Lees verder
26
mei

Parels uit de muziektherapie: En vooral jij!

Muziektherapeut Alice Gort-Switynk vertelt over haar ervaringen met muziektherapie in de zorg.

Lees verder
14
apr.

Bestuurder Janneke Louisa neemt afscheid van Present

Janneke Louisa neemt na vier jaar afscheid van zorgorganisatie Present.

Lees verder