Over Open Vensters

In Ameide is Open Vensters gevestigd in een prachtig gebouw. Open Vensters beschikt over moderne en ruime appartementen en heeft ook een afdeling Kleinschalig Wonen met vier huiskamers voor bewoners met dementie. De locatie heeft een gezellig restaurant en lounge, een eigen bibliotheek, winkeltje, kapsalon en een ruimte voor dagbesteding.

restaurant open vensters

Afbeelding: restaurant Open Vensters

Vanuit Open Vensters wordt er ook zorg aan huis geleverd in Ameide, Tienhoven, Meerkerk, Lexmond, Nieuwland, Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos. 

Adres 

Pr. Marijkeweg 34

4233 HM Ameide

E info@presentvooru.nl

Bel: 088 - 40 80 333

Plan een rondleiding

Identiteit

Open Vensters is één van onze locaties met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als protestants-christelijk. Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. De identiteit komt tot uitdrukking in het woon- en leefklimaat en het activiteitenaanbod. Iedere zondagmorgen zijn er kerkdiensten en tweewekelijks is er een Bijbeluurtje voor cliënten met een lichte zorgvraag. Er zijn Bijbelkringen op de afdeling Kleinschalig Wonen.

Identiteitscommissie

Open Vensters heeft een eigen Identiteitscommissie. Dit is een adviesorgaan voor de leiding van de locatie. De taak van de commissie is het vormgeven en bewaken van de identiteit van de locatie Open Vensters.De commissie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende kerken in de regio.

Wie zitten er in de identiteitscommissie?

Op de foto aan de rechterkant staan een aantal leden van de identiteitscommissie, we kijken van rechts naar links:Gerdine de Kok (CGK Meerkerk), Sjanie Kloek (Herv.Kerk Meerkerk) Arina Bassa (CGK Nieuwpoort), Gerard de Hoop (NGK Langerak), Janet Langerak (CGK Ameide) Aafke vd Ham (CGK Noordeloos) Arie Michielse (Herv. Kerk Noordeloos), Joke de Bruin (Herv. Kerk Langerak), Nico Weeda ( Herv. Kerk Ameide, Janny Brokking (Herv. Kerk Groot Ammers)

Niet op de foto: Gerry de Bruin (Ger.Kerk Lexmond), Marion Buijs (Ger. Kerk Meerkerk), Martine Schiltkamp (Herv. Kerk Lexmond) en Monica Velthuizen (Ger. Kerk Ameide)

Stuur een e-mail naar de Identiteitscommissie Open Vensters.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Open Vensters behartigt de belangen van cliënten in de locatie, maar ook van cliënten die vanuit Open Vensters zorg aan huis krijgen. De lokale cliëntenraad adviseert en wordt soms gevraagd om instemming over locatiegebonden onderwerpen en thema's. De leden vergaderen regelmatig met de leiding van de locatie. De Cliëntenraad Open Vensters is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Present.

Leden

De Cliëntenraad Open Vensters bestaat uit:

  • de heer H. Korevaar (voorzitter)
  • mevrouw I. Van der Berg (secretaris)
  • de heer A. Ijzerman 
  • mevrouw L. Hoogendoorn
  • de heer J. de Hoop
  • de heer J. de Bruin (notulist)

Contact

Stuur een e-mail naar Cliëntenraad Open Vensters.

Vrienden van Open Vensters

De Stichting Vrienden van Open Vensters zamelt geld in om diverse extra's voor cliënten te realiseren. De Stichting maakte de aanschaf van glas-in-loodramen voor de kerkzaal, een rolstoelbus, tilliften en een grootbeeldtelevisie mogelijk.

Stichting Vrienden van Open Vensters heeft een ANBI status. Dat betekent dat uw bijdrage geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Het beleidsplan 2021 van de stichting wordt genoemd in de doelstelling: middelen genereren om voorzieningen te treffen voor cliënten, die niet door de overheid of door de zorginstelling worden betaald. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun taken onbezoldigd uitvoeren.

Zullen we vrienden worden?

Ook u kunt een vriend worden van Open Vensters! Vul dan de aanmeldingskaart in van de Stichting Vrienden van Open Vensters. 

Meer informatie

Hier vindt u de jaarrekening 2022 van de Stichting Vrienden van Open Vensters.

De Stichting heeft als fiscaal nummer: 8160 48 393.

Contact

Stuur een e-mail naar Stichting Vrienden van Open Vensters.

"Mijn moeder is niet zo'n groepsmens. Personeel heeft liefhebbende aandacht en doet er alles aan om mijn moeder goed te verzorgen en zichzelf thuis te laten voelen. "

Review naaste op Zorgkaart Nederland

Plan een rondleiding in Open Vensters

Laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij contact met u op om een rondleiding te plannen. 

In de privacyverklaring vertellen wij hoe wij omgaan met uw gegevens.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven