Leefcirkels onderdeel van de visie ‘Leven in vrijheid’ 

De visie van Present ‘Leven in vrijheid’ is ontwikkeld naar aanleiding van de wet Zorg en Dwang. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. De wet heeft als uitgangspunt dat er alleen vrijwillige zorg geboden wordt. Present wil bewoners een leven in maximale vrijheid bieden, waarbij veiligheid prioriteit is.  
  

Wat betekent ‘Leven in vrijheid’ 

Onder leven in vrijheid verstaan wij dat onze bewoners het recht hebben om het eigen leven in te richten zoals zij dat willen of gewend waren. Vrijheid gaat verder dan alleen bewegingsvrijheid, het gaat ook om het maken van eigen keuzes in het dagelijks leven. Bewoners worden daarin zo min mogelijk beperkt.

Persoonlijk 

De beleving van vrijheid en veiligheid verschilt. Ieder mens is immers uniek. Voorop staat dat de bewoner bij Present kan genieten van maximale vrijheid. We kennen onze bewoners goed, daarom kunnen we de zorg en ondersteuning bieden die past bij de persoonlijke wensen en behoeften. We streven naar zo min mogelijk onvrijwillige zorg en zoveel mogelijk (bewegings)vrijheid.  

Een bewoner wil kwalitatief goede zorg ervaren. Onderdeel hiervan is dat de bewoner zijn (gevoel van) vrijheid zoveel als mogelijk behoudt. Daarom gaan bij Open Vensters, als eerste locatie binnen Present, alle deuren van het slot. Door het inzetten van persoonlijke leefcirkels zal de bewegingsvrijheid van onze bewoners met dementie vergroot worden.  

Wat zijn leefcirkels? 

Onze bewoners die lijden aan dementie dragen een hals- of polszender die zorgvuldig geprogrammeerd is. Deze zender geeft de ruimte aan waarbinnen de betreffende bewoner zich mag bewegen. Deze ruimte noemen we een leefcirkel. 

 

Waarom leefcirkels? 

Present streeft ernaar om bewoners met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven. Hierdoor wordt de leefwereld van onze bewoners groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners, bezoekers en omwonenden mogelijk. Andersom is het gemakkelijker om met hen in contact te komen dan wanneer zij in een gesloten afdeling wonen.  

 

Hoe werken leefcirkels? 

De deuren op de grenzen van de leefcirkels zijn voorzien van ontvangers, zogenaamde bakens. Deze bakens ‘weten’ of de bewoner toegang heeft tot de volgende leefcirkel. Is dit niet zo, dan valt de deur in het slot. Mag de bewoner verder, dan gaat de deur gewoon open 

 

Wanneer leefcirkels? 

De deuren in Open Vensters en Graafzicht gaan in november 2023 van het slot. 

De locatie Hof van Ammers volgt eind 2023/begin 2024. 

 

Kunt u Marijke helpen? 

Marijke kan haar voordeur niet vinden. Vergissing in tijd en plaats is één van de signalen van dementie. Weet u hoe u hiermee omgaat? Doe de gratis online training  van 15 minuten aangeboden door Alzheimer Nederland en het ministerie van WVS. 

 

Praktische weetjes: 

 

  • Wat gebeurt er als je samen met een bewoner bij een deur staat? 

Als een bewoner bij een deur staat die voor hem/haar niet open gaat en iemand anders staat ook bij deze deur, is de bewoner met de minste bewegingsvrijheid ‘leidend’. De deur gaat niet open, zolang deze bewoner in de buurt is. Dit betekent dat de ander moet wachten. Pas als de bewoner weggaat bij deze deur, gaat deze weer open. 

  • Wat kan ik doen als een bewoner bij zijn ‘buitenste’ leefcirkel staat en niet teruggaat? 

Spreek deze bewoner aan met de vraag ‘Hoe gaat het met u?’ om contact te maken en probeer de bewoner naar een medewerker te begeleiden.  

  • Wat gebeurt er als een bewoner toch buiten zijn  leefcirkel komt? 

Zodra een bewoner buiten zijn leefcirkel komt, wordt er direct gealarmeerd en zal de dienstdoende collega actie ondernemen om deze bewoner weer veilig binnen zijn leefcirkel te brengen. 

  • Kan ik mijn naaste/bewoner meenemen buiten zijn/haar leefcirkel? 

Als u uw naaste/bewoner mee wilt nemen buiten zijn/haar leefcirkel, geeft u dit even door aan de dienstdoende medewerker. Ook bij terugkomst meldt u zich. De medewerker zal dan de persoonlijke leefcirkel even uit- en bij terugkomst weer inschakelen.  

  • Ik zie buiten een bewoner, maar twijfel of het wel verantwoord is. Wat doe ik? 

Als u denkt dat de bewoner zich niet comfortabel voelt, is het fijn als u hem/haar voorzichtig aanspreekt en vraagt ‘hoe is ’t met u?’. Eventueel kunt hem/haar terug begeleiden naar onze locatie.  

  • U vindt een hals- of polszender. Wat moet ik doen? 

Mocht u een hals- of polszender vinden, dan kunt u deze terugbrengen bij één van de gastvrouwen in het restaurant. 

  • Wat gebeurt er in een noodsituatie? 

Onze medewerkers zijn getraind en opgeleid om te handelen in noodsituaties. Zij zorgen voor de opvang en de juiste gang van zaken. Volg altijd de instructies van medewerkers op in een noodsituatie.

 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina