Over Hof van Ammers

Onze locatie Hof van Ammers ligt in Groot-Ammers. Hof van Ammers beschikt over moderne en ruime appartementen en daarnaast over een afdeling Kleinschalig Wonen met twee huiskamers voor bewoners met dementie. Het complex heeft een gezellig restaurant/dorpshuis, maar ook een bibliotheek en een ruimte voor dagbesteding. Op loopafstand ligt een gezellig winkelcentrum.

Bibliotheek Hof van Ammers

Afbeelding: bibliotheek Hof van Ammers

Vanuit Hof van Ammers wordt er ook zorg aan huis geleverd in Streefkerk, Goudriaan, Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak en Waal. 

Appartement Hof van Ammers

Afbeelding: appartement Hof van Ammers

Adres Hof van Ammers

Bernardstraat 15

2964 BC Groot-Ammers

E info@presentvooru.nl

Bel: 088 - 40 80 333

Plan een rondleiding

Identiteit

Hof van Ammers is één van onze locaties met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als protestants-christelijk. Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. Daarnaast komt de identiteit tot uitdrukking in het woon- en leefklimaat en het activiteitenaanbod. Zo worden er onder andere Bijbelkringen georganiseerd, zowel voor cliënten met een lichte zorgvraag als op de afdeling Kleinschalige Wonen.

quilt in Hof van Ammers

Afbeelding: Quilt in Hof van Ammers

Identiteitscommissie

Hof van Ammers heeft een eigen Identiteitscommissie. Dit is een adviesorgaan voor de leiding van de locatie. De taak van de commissie is het vormgeven en bewaken van de identiteit van de locatie Hof van Ammers.De commissie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende kerken in de regio.

Wie zitten er in de identiteitscommissie?

Op de foto aan de rechterkant staan een aantal leden van de identiteitscommissie, we kijken van rechts naar links:Gerdine de Kok (CGK Meerkerk), Sjanie Kloek (Herv.Kerk Meerkerk) Arina Bassa (CGK Nieuwpoort), Gerard de Hoop (NGK Langerak), Janet Langerak (CGK Ameide) Aafke vd Ham (CGK Noordeloos) Arie Michielse (Herv. Kerk Noordeloos), Joke de Bruin (Herv. Kerk Langerak), Nico Weeda ( Herv. Kerk Ameide, Janny Brokking (Herv. Kerk Groot Ammers)

Niet op de foto: Gerry de Bruin (Ger.Kerk Lexmond), Marion Buijs (Ger. Kerk Meerkerk), Martine Schiltkamp (Herv. Kerk Lexmond) en Monica Velthuizen (Ger. Kerk Ameide)

Stuur een e-mail naar de Identiteitscommissie Open Vensters.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Hof van Ammers behartigt de belangen van cliënten in de locatie, maar ook van cliënten die vanuit Hof van Ammers zorg aan huis krijgen. De lokale cliëntenraad adviseert en wordt soms gevraagd om instemming over locatiegebonden onderwerpen en thema's. De Cliëntenraad Hof van Ammers is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Present.

Leden

 • Willeke Verbaas (voorzitter)
 • Karel-Jan Matthijs (secretaris).
 • Henk van Merkerk (algemene zaken)
 • Jan Bartels
 • Siny Sterrenburg
 • Greet Baan
 • Ina Teeuwen
 • Nel de Bruijn
 • Marjanne van Es (adviseur)
 • Lianne den Besten (notulist)

Bekijk onze poster voor meer informatie.

Contact

Stuur een e-mail naar de Cliëntenraad Hof van Ammers.

Vrienden van Hof van Ammers

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen of aankopen te doen, die normaliter niet uit het instellingsbudget gefinancierd kunnen worden. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt ingezameld via sponsors, donateurs en verkopen. 

Alle investeringen worden gedaan in het belang van de ouderen die wonen in Hof van Ammers.

Streven voor het jaar 2022:

 • Het steunen van aanwezige voorzieningen.
 • Het stimuleren van de totstandkoming van voorzieningen.

Wat heeft de stichting al bereikt?

De Stichting heeft in de loop der jaren het volgende aangeschaft:

 • Duo-fiets
 • Biljart
 • Reizen maken via beeldscherm (Silver fit mile)
 • Tovertafel
 • Airfryer voor de Kleinschalige Zorg

Verder verstrekken we een financiële bijdrage voor diverse activiteiten en verzorgen wij een attentie voor de bewoners met Pasen en Kerst.

Bestuur

Ingevolge de statuten van de “Stichting Vrienden Hof van Ammers” is het beloningsbeleid als volgt geformuleerd:

 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Meer informatie 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Nico Jongerius (voorzitter a.i)
 • Rinus Rijkse (penningmeester)
 • Ina van der Hoff- Snijders (secretaresse)
 • Jannie Slob- Berg (lid)
 • Adriaan Baan (lid)

Fiscaal nummer: 8540.24.876

Wilt u ons steunen? 
Bankrekening:  NL 41  RABO 0183 6948 13

De financiële verantwoording over 2022 kunt u hier raadplegen.   

Zullen we vrienden worden?

Ook u kunt een vriend worden van Hof van Ammers! Vul dan de aanmeldingskaart in.

Contact

Stuur een e-mail naar Vrienden van Hof van Ammers. 

" Kleinschalig zorgcentrum, hierdoor veel aandacht voor bewoners. Voor mijn vader een fijne plek om te wonen."

Review van een naaste op Zorgkaart Nederland

Plan een rondleiding in Hof van Ammers

Laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij contact met u op om een rondleiding te plannen. 

In de privacyverklaring vertellen wij hoe wij omgaan met uw gegevens.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven