vooraanzicht van locatie Graafzicht in Bleskensgraaf

Welkom in Graafzicht

Over Graafzicht

De woonzorglocatie Graafzicht is gevestigd in het rustige en landelijk gelegen Bleskensgraaf. Graafzicht beschikt over ruime en moderne appartementen en daarnaast over een afdeling Kleinschalig Wonen met twee huiskamers voor bewoners met dementie. Ook zijn faciliteiten zoals een restaurant, kapper en bibliotheek aanwezig.

centrale hal graafzicht

Afbeelding: centrale ruimte Graafzicht

Vanuit Graafzicht bieden wij thuiszorg in Nieuw-Lekkerland, Oud Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Wijngaarden, Kinderdijk, Papendrecht, Ottoland en Alblasserdam. 

Dagverzorging
Daarnaast biedt Graafzicht dagverzorging aan. In dit document kunt u meer lezen over dagverzorging.

Adres Graafzicht

Burgemeester Dekkingstraat 1

2971 AC Bleskensgraaf

E info@presentvooru.nl

Bel: 088 - 40 80 333

Plan een rondleiding

Identiteit

Graafzicht is een locatie met een christelijke identiteit. Deze identiteit kan nader worden omschreven als Hervormd (Gereformeerde Bond). Vanuit onze christelijke identiteit hebben wij liefde voor onze naasten en leveren we kwalitatief hoogwaardige zorg. Het geestelijk welzijn van onze cliënten is voor ons van groot belang.

Er is een geestelijk verzorger in dienst, die beschikbaar is voor levensbeschouwelijke begeleiding. Er zijn verschillende identiteitsgebonden activiteiten:

 • Iedere avond is er een dagsluiting door vrijwilligers.
 • Iedere vrijdag is er een weeksluiting door een predikant van één van de aan Graafzicht verbonden kerken. 
 • Bijbelkringen
 • Elke zondag kunnen cliënten de kerkdienst van de Hervormde Gemeente in Bleskensgraaf live volgen in de gemeenschappelijke ruimte via een videoverbinding,  waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig is.
 • Ook wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Identiteitscommissie

Graafzicht heeft een eigen Identiteitscommissie. Dit is een adviesorgaan voor de leiding van de locatie. De taak van de commissie is het vormgeven en bewaken van de identiteit van de locatie Graafzicht.

Leden 

Naam (functie)

Woonplaats

Leenard de Goffau (voorzitter)

Bleskensgraaf

Willie Aantjes (secretaresse)

Ottoland

Dick Korevaar (alg. adj)

Goudriaan

Gerard Korevaar

Brandwijk

Joop van der Perk

Kinderdijk-Middelweg

André Mourik

Molenaarsgraaf

Jan den Ouden

Nieuw-Lekkerland

Johan Hoogeveen

Oud-Alblas

Wilco Scheurwater

Papendrecht

Maarten Bossenbroek

Streefkerk

Wim de Jong

Wijngaarden

Contact 

Stuur een e-mail naar de Identiteitscommissie Graafzicht

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Graafzicht behartigt de belangen van cliënten in de locatie, maar ook van cliënten die vanuit Graafzicht thuiszorg krijgen. De lokale cliëntenraad adviseert en wordt soms gevraagd om instemming over locatiegebonden onderwerpen en thema's. De Cliëntenraad Graafzicht is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Present.

Missie

We luisteren naar de bewoners van Graafzicht en hun naaste familie. Wat er bij hen leeft en passend is bij de protestants-christelijke identiteit van Graafzicht, brengen we onder de aandacht van de locatieleider.

Visie

In Graafzicht staat de wens van de bewoner centraal. We zien er op toe dat, rekening houdend met de Protestants-christelijke identiteit van het huis, tegemoet gekomen wordt aan die wens.

Leden

 • Dhr. E. Hamerpagt, voorzitter
 • Mw. A.J. Aanen-van den Bergh, lid
 • Dhr. T. Bezemer, lid
 • Dhr. B. Pesselse, lid
 • Mw. L.A. Tukker-Jongeneel, lid
 • Mw. P. Muijlwijk, notuliste

Contact 

Stuur een e-mail naar Cliëntenraad Graafzicht.

Vrienden van Graafzicht

De Stichting Vrienden van Graafzicht heeft als doelstelling in het belang van bejaarden, verblijvende in het zorgcentrum Graafzicht, werkzaam te zijn en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel  onder meer te verwezenlijken door  het steunen- , stimuleren van en bevorderen van voorzieningen, activiteiten ten behoeve van de bewoners van het zorgcentrum alsmede het ontplooien van activiteiten welke het verblijf in het zorgcentrum veraangenamen.

De Stichting Vrienden van Graafzicht beschikt over een ANBI status waardoor een bijdrage geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen. (Fiscaal nummer 81547 72 59).

Doelstellingen 2022

 • Aankoop fietslabyrinth

 • Organiseren dagtochten bewoners
 • Verzorgen diverse attenties bewoners
 • Organiseren ontspanningsactiviteiten bewoners

Bestuur

 • J. den Boer, voorzitter 
 • H.A. Schrier, secretaris
 • J.C. van Kleef, penningmeester                                         
 • B. Bons, lid
 • J.A. Tukker, lid
 • R. Bakker, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Zullen we vrienden worden?

Vul de aanmeldingskaart in om een vriend te worden van Graafzicht.

Meer informatie 

De financiële verantwoording over het jaar 2022 kunt u hier raadplegen.          

Contact

Stuur een e-mail naar Stichting Vrienden van Graafzicht.  

Postadres: Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf.

"Mijn ouders wonen sinds twee jaar in Graafzicht, een week voor corona uitbrak. Ze hebben geen seconde spijt van de keuze."

Review van een naaste op Zorgkaart Nederland

 

Plan een rondleiding in Graafzicht

Laat uw contactgegevens achter, dan nemen wij contact met u op om een rondleiding te plannen. 

In de privacyverklaring vertellen wij hoe wij omgaan met uw gegevens.

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven