Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden regelen uw rechten en plichten als klant voor verpleging, verzorging en thuiszorg. 

Kan ik zelf afspraken maken over de zorg?

Als u meubels koopt, dan moet u op een papier een handtekening zetten. Daarmee belooft de winkel dat u de meubels krijgt. En belooft u dat u de meubels zult betalen. U sluit dan een overeenkomst. In de zorg bestaat ook zo’n overeenkomst. Daarin staat wat voor soort zorg u krijgt en hoeveel. Maar u kunt daarnaast ook nog zelf extra afspraken maken met de zorgaanbieder. Ook deze komen in de overeenkomst te staan. Bijvoorbeeld als u extra diensten koopt. De afspraken in de overeenkomst mogen nooit slechter voor u zijn dan in de algemene voorwaarden is vastgelegd. Daarnaast is er nog het zorgleefplan. Daarin staat welke zorg u krijgt.

Contact?

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door de organisaties Actiz, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en NPCF

Meer informatie

Voor meer achtergrondinformatie kunt u twee folders downloaden: 

Een vraag? Wij horen het graag!

Contactpagina

Wij vertellen graag mooie Present verhalen via de nieuwsbrief!

Inschrijven